از دید دکتر ماکان آریا پارسا اصول مدیریت مالی به مدیریت تمام عملکرد ها و جنبه های مالی یک شرکت و یا یک فرد اشاره می کنند. این اصول به برنامه ریزی راهبردی، کنترل و ارزیابی تمام فعالیت های مالی از جمله تأمین وجوه، استفاده از این وجوه و غیره می پردازند. مدیریت مالی خوب به مدیر ارشد مالی یک شرکت اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرد، بینش بهتری در مورد نحوه تهیه وجوه کسب کند و چشم انداز بلند مدتی را برای اهداف شرکت ایجاد نماید. هدف از انواع مدیریت مالی حفظ کارایی، به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن تمام هزینه های مربوط به شرکت یا سازمان می باشد.

مدیریت مالی چیست؟

مدیریت مالی  یا financial management فرآیند استفادۀ کارآمد، شفاف و مؤثر از پول با پیروی از برخی اصول، قوانین یا استاندارد ها است. به کارگیری اصول مدیریت مالی در یک کسب و کار می تواند به رشد شرکت کمک بزرگی کند. همچنین استفاده از رویکردهای مهم مدیریت مالی در زندگی شخصی نیز می تواند منجر به خودسازی و کمک به خلق ثروت شود.

ویژگی های اصول مدیریت مالی

 • برنامه ریزی، بودجه بندی و بازنگری در هزینه ها.
 • استفاده صحیح از وجوه مالی
 • ثبت مناسب معاملات در ترازنامه یا هر صورت مالی دیگر به نحوی که تراکنش این معاملات برای همه حسابداران کاملا قابل درک باشد.

مدیریت مالی خوب چیست؟

طبق نظر دکتر ماکان آریا پارسا مدیریت مالی خوب شامل شفاف بودن تمام تراکنش های مالی و ارائه گزارش های مفید از این تراکنش ها است. این بدان معنا می باشد که وقتی پول خرج می کنید باید هم دلیل خرج کردن پول و هم مقدار پولی را که خرج شده است ثبت نمایید. ثبت سابقه تراکنش ها به معنای مدیریت مالی درست است که در اصول مدیریت مالی اهمیت زیادی دارد.

چرا مدیریت مالی مهم است؟

financial management در واقع می تواند پایه و اساس استفاده مناسب از صندوق و برنامه ریزی استراتژیک را برای حمایت از نظارت مالی فراهم کند. رعایت اصول مدیریت امور مالی در حوزه سازمانی یا شرکتی بسیار مهم است؛ زیرا به ارزش آفرینی شرکت یا سازمان کمک و ارتباط با مشتری را تقویت می نماید. انواع مدیریت مالی شامل مدیریت حرکت نقدینگی، مدیریت ریسک و مدیریت اعتبار هستند.

انواع مدیریت مالی

وظایف مدیریت مالی چیست؟

در این قسمت به وظایف و اهداف انواع مدیریت مالی می پردازیم. برخی از وظایف مدیریت مالی به شرح زیر می باشند:

 • برآورد سرمایه مورد نیاز:  به گفته دکتر ماکان آریا پارسا مدیر مالی باید بتواند میزان سرمایۀ شرکت را در راستای حفظ یا گسترش اهداف شرکت تخمین بزند. چنین برآورد هایی به عواملی مانند هزینه های مورد انتظار، سود و برنامه های آتی بستگی دارند.
 • انتخاب منبع وجوه: راه های مختلفی برای کسب سرمایه در شرکت ها وجود دارند. این راه ها شامل سهام، اوراق قرضه، وام، سپرده های عمومی و غیره هستند. شرکت بر اساس محاسن و معایب هر کدام از این راه ها در مورد منابع خود تصمیم گیری می کند.
 • برنامه های سرمایه گذاری: با توجه به اصول مدیریت مالی در واقع تمام کسب و کار ها باید از سرمایه های بلااستفاده خود برای رشد و توسعه اهداف شرکت یا سازمان استفاده کنند. مدیر مالی بر اساس سودآوری و ایمنی سرمایۀ شرکت مناسب ترین گزینه را پیدا می کند.
 • مدیریت پول نقد: یکی دیگر از وظایف انواع مدیریت مالی نظارت بر پول نقد می باشد. پول نقد برای اهداف مختلفی مانند پرداخت بدهی ها، پرداخت دستمزد ها، قبوض برق، خرید مواد اولیه، نگهداری سهام و غیره مورد نیاز است.
 • مدیریت ریسک ها: در اصول مدیریت مالی توجه به تمام ریسک ها از جمله ریسک های بازار، ریسک نقدینگی، ریسک های اعتباری و ریسک های عملیاتی بسیار مهم می باشد. مدیر مالی باید اقدامات احتمالی را برای مقابله با آنها تدوین کند.
 • تخصیص سود: هنگامی که یک شرکت سود کسب می کند، می تواند تصمیم بگیرد که آن را بین سهامداران توزیع کند یا برای نوآوری و توسعه شرکت سرمایه گذاری نماید. مدیر مالی باید نیاز های فعلی و آتی شرکت را ارزیابی کند تا بتواند تصمیمی آگاهانه تر بگیرد.
 • وظایف مدیریت مالی

هدف از مدیریت مالی

برخی از اهداف یا مزایای اساسی انواع مدیریت مالی کارآمد عبارتند از:

 • حداکثر سازی سود و مدیریت ثروت:  طبق صحبت های دکتر ماکان آریا پارسا هدف اصلی سازمان ها کسب حداکثر سود می باشد. سود بالاتر در واقع می تواند انباشت سرمایه و چشم انداز روشن تر را تضمین کند. همچنین سود بالاتر شرکت نشان دهندۀ رضایت سهامداران از مشارکت شان در این شرکت است. به عنوان مثال تقسیم سود موجب بهبود عملکرد شرکت در بازار سهام می شود.
 • انجام تعهدات مالی و افزایش بهره وری: یکی از مهم ترین اصول مدیریت مالی توجه به افزایش بهره وری از طریق انجام تعهدات مالی در زمان مقرر شده می باشد. مدیران مالی کارآمد به پرداخت به موقع بدهی های شرکت پایبند هستند. این امر حسن نیت آنها را نشان می دهد. از طرف دیگر آنها می توانند تعهدات مالی شرکت یا سازمان را به راحتی مدیریت کنند. همچنین این امر به ایجاد یک ذخیره قابل توجه برای تدوین سیاست های مورد نیاز به منظور پرداخت سود سهام بهینه در دراز مدت کمک می کند.

نقش مدیر مالی

به نظر دکتر ماکان آریا پارسا مدیر مالی یکی از نقش های کلیدی در شرکت ها یا سازمان ها است. در اینجا به مجموعه ای از مسئولیت های معمولی یک مدیر مالی می پردازیم:

 • درک شرایط اقتصادی یک شرکت و عملکرد بازار های مالی.
 • نظارت و تجزیه و تحلیل جریان های نقدی و پیش بینی روند های آتی.
 • تجزیه و تحلیل رقابت ها و روند بازار و همچنین ارائۀ گزارش های مالی شفاف.
 • طراحی ابزار های کارآمد برای انواع مدیریت مالی که در به حداقل رساندن ریسک مالی نقش مهمی دارند.
 • تحقیق در مورد عوامل موثر بر عملکرد کسب و کار و همچنین تدوین رویکرد های استراتژیک و بلند مدت در راستای اهداف شرکت یا سازمان.
 • تنظیم منابع مالی جدید و به روز نگه داشتن تغییرات در قوانین و مقررات مالی.

در برخی از شرکت ها مدیران مالی را با عنوان مدیران ریسک مالی می شناسند.

این مطلب ادامه دارد…